Vanaf het eerste leerjaar (6 jaar): Dansinitiatie voor meisjes en jongens , 1u/week

Op een speelse manier leren de leerlingen op gevarieerde muziek te bewegen. Dit is een eerste kennismaking met het vak ‘dans’ en vormt een goede voorbereiding op klassieke en moderne dans. In de lessen gaat er veel aandacht naar de 5 basiscomponenten van de beweging: kracht, lenigheid, uithouding, snelheid en coördinatie. Het belangrijkste is echter de kinderen dansplezier te laten ervaren. De creativiteit en de artistieke ontplooiing van de leerlingen staan eveneens centraal. Er wordt vaak rond thema’s gewerkt. Dansinitiatie bestaat uit 2 jaren: L1 en L2.