Voor jongeren vanaf het middelbaar (15 jaar) en volwassenen: Muziektheorie 1u/week

AMT klassiek (Algemene Muziektheorie klassiek)

In de lessen AMT klassiek leer je hoe muziek harmonisch en melodisch is opgebouwd, hoe men muziek schreef en schrijft en hoe je als basis 4-stemmige muziek leert schrijven. We analyseren ondermeer de muziek van J.S.Bach. Die verworven kennis kan je gebruiken bij het arrangeren voor koor of orkest.   

 

AMT jazz-pop-rock (Algemene Muziektheorie jazz-pop-rock)

In de lessen AMT jazz-pop-rock leer je hoe je een goede song kunt schrijven door gebruik te maken van de jazz harmonie. We leren hoe de akkoorden zich het best kunnen opvolgen door gebruik te maken van vaststaande schema's. Hoe we akkoorden kunnen vervangen door gebruik te maken van substituut akkoorden. We analyseren ook bekende jazz-pop-rock nummers om  zo inzicht in hun structuur te krijgen.