Vanaf het derde leerjaar (8 jaar): Algemene Verbale Vorming, 1u/week

Dictie voor kinderen: Spreken en Spelen

Dictielessen bevorderen de expressiviteit van het kind en verbeteren hun uitspraak.  Het is onze visie dat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot spraakvaardige en verbaal geëmanicipeerde mensen die helder kunnen communiceren over hun gedachten, ideeën en emoties.  Via spreek-oefeningen, voorlezen, tekstbehandeling en improvisatiespelen groeit het verbale talent van het kind.  Met theateropdrachten en kostumering worden hun creatieve impulsen aangescherpt en gericht.  De correcte uitspraak van het Nederlands en de expressie van lichaamstaal worden getraind, met als doel dat ze zich duidelijk uitdrukken.  De deelnemers doen ook podiumervaring op, een grote uitdaging om voor een publiek te staan, wat resulteert in de groei van zelfvertrouwen zich te uitten en te laten zien. 

  • De lessen zijn speels, pedagogisch onderbouwd en actief.   
  • Lagere graad: 4 leerjaren (L1, L2, L3, L4)
  • Afdelingen Zuidpaleis (Brussel centrum), Kakelbont (Laken) en Peter Benoit (Neder-over-Heembeek)
  • Toets moment: een theatervoorstelling 
  • Docenten: Kristof Persyn en Sjoeke-Marije Wallendal