Hoofdstedelijke Academie geeft campus Nieuwland invulling voor het deeltijds kunstonderwijs

Brussels Minister Jean-Luc Vanraes, Collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs, en Vlaams Minister van Onderwijs en Brussel Pascal Smet, ondertekenden met de Algemeen Directeur van de HUB, Dirk De Ceulaer, het compromis voor de aankoop van de Campus Nieuwland. De campus wordt uitgebouwd tot een model-brede-school die een antwoord moet bieden op de vraag naar capaciteitsuitbreiding mét garanties voor kwaliteit.

 

De Hoofdstedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans is al lang vragende partij om te verhuizen naar een nieuwe locatie. Een verhuis naar Nieuwland geeft de site meteen ook een invulling voor het deeltijds kunstonderwijs.

De site Nieuwland is gelegen in Nieuwland 198 en De Lenglentierstraat 20 in Brussel en heeft een totale oppervlakte van ruim 51 are. De campus omvat verschillende gebouwen en twee grote buitenruimten. Naast leslokalen en administratieve ruimten zijn er ook ateliers, een cafeteria, een sportzaal, in totaal goed voor 11.000 vierkante meter. De aankoop biedt de VGC meteen een belangrijke opportuniteit om de capaciteit in één van de meest prioritaire gemeenten uit te bouwen en voluit in te zetten op kwaliteit.

Belangrijk is dat de aankoop en de concrete invulling van de site een gezamenlijk initiatief is van de VGC en de Vlaamse Gemeenschap. Voor de aankoop van de campus wordt 8 miljoen euro uitgetrokken. Daartoe worden de middelen van de Vlaamse Gemeenschap voor capaciteitsuitbreiding aangesproken, alsook middelen uit het Brusselfonds en het Onderwijsfonds van de VGC. 

Voor de renovatie worden naast de middelen ingezet uit het Brusselfonds en uit het Onderwijsfonds van de VGC, ook financiële tussenkomsten voorzien vanuit het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin. Verder worden ook tussenkomsten gevraagd bij Agion en VIPA.