Inschrijven 2017-2018

Inschrijvingen

Er zijn geen inschrijvingen meer mogelijk voor het schooljaar 2017-2018.

Documenten mee te brengen op de dag van de inschrijving

  • Identiteitskaart / Kids-ID / ISI+ kaart
  • Bankkaart voor betaling met BANCONTACT
  • Attest van andere academie (Indien les gevolgd in het Deeltijds Kunstonderwijs)
  • Attest voor verkrijgen van verminderingstarief (Bij inschrijving geen geldig attest bij? Het volledige tarief wordt aangerekend, zodra het attest binnen is en voor 15oktober van het lopende schooljaar wordt het resterende bedrag terug gestort.)

Tarieven

  TARIEF VERMINDERING (*)
< 18 jaar €70/discipline €50/discipline
18 t.e.m. 24 jaar €135/discipline  
> 24 jaar €310/discipline €135/discipline
REDEN VERMINDERING
GELDIG ATTEST
Uitkeringsgerechtigde werklozen

Mama en/of papa werkloos van een minderjarige leerling? → Attest gezinssamenstelling afgeven die geldig is in september!

Vlaams Gewest: VDAB/RVA

Met vermelding: Uitkeringsgerechtigde is volledig werkloos in de maand september

Waals Gewest: FOREM/ONEM

Met vermelding: Uitkeringsgerechtigde is volledig werkloos in de maand september

Brussels Gewest: RVA/ONEM/ACTIRIS (attest A15)

Met vermelding: Uitkeringsgerechtigde is volledig werkloos in de maand september

Attest van de vakbond is NIET geldig!

Personen met leefloon OCMW of CPA
Personen met een handicap Minderjarigen:
- Attest FOD (SPF): 1 ste pijler minimum 4 punten
- Attest kinderbijlagefonds of van Famifed (Federaal agentschap voor de kinderbijslag) met erop vermeld dat er een verhoogde kinderbijslag is omwille van een handicap van ten minste 66%

Volwassenen:
Attest FOD(SPF) met erop vermeld dat:
- de “vermindering van de verdienvermogen tot 1/3 of minder van wat een valide persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen”
- of “66% vermindering van het verdien vermogen”
+ bewijs vergoeding van september.

Resident in gezinsvervangend tehuis of MPI Verklaring van de directie van de instelling
Politieke vluchtelingen Attest Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) of gemeentelijke documenten
Vermindering voor jongeren van eenzelfde leefeenheid gedomicilieerd op hetzelfde adres
Vermindering voor jongeren in een bijkomende studierichting

Gebruik instrument

 Huur Waarborg Instrument
€10 €30 Blokfluit (sopraan - sopranino)
€25 €100 P-bone Trombone / Dwarsfluit-initiatie
€40 €100 Gitaar / Viool / Altblokfluit
€50 €175 Cello / Dwarsfluit / Kopers / Saxofoon
€50 €200 Viool 4/4 (Sandner Master)
€100 €500 Accordeon (Junior)
€100 €1000 Accordeon (Senior)