Inschrijven 2019-2020

Waar en wanneer kan je je inschrijven?

Ontdek hier waar en wanneer je je kunt (her)inschrijven.

De herinschrijvingen en inschrijvingen voor gezinsleden voor het schooljaar 2019-2020 gaan open op 3 juni 2019. De nieuwe inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 gaan open op 17 juni 2019.

De openingsuren van het secretariaat voor HER-inschrijving en gezinsleden:

 • maandag 3 juni: 13u - 19u30 te Nieuwland 198 - 1000 Brussel
 • dinsdag 4 juni: 15u-19u30 te Nieuwland
 • woensdag 5 juni: 13u - 19u30 te Nieuwland
 • donderdag 6 juni: 15u-19u30 te Nieuwland
 • zaterdag 8 juni: 10u - 13u30 te Nieuwland
 • dinsdag 11 juni: 15u-19u30 te Nieuwland
 • woensdag 12 juni: 16u - 18u te Kakelbont - Reper Vrevenstraat 100 - Laken
 • donderdag 13 juni: 16u - 18u te Peter Benoit - Driegatenstraat 2 - Neder-over-Heembeek
 • vrijdag 14 juni: 15u - 19u30 te Nieuwland
 • zaterdag 15 juni: 10u - 13u te Nieuwland  

De openingsuren van het secretariaat voor NIEUWE inschrijvingen en HER-inschrijvingen:

 • dinsdag 18 juni: 15u-19u30 te Nieuwland
 • woensdag 19 juni: 13u - 18u30 te Nieuwland (OPENDEURDAG)
 • donderdag 20 juni: 17u-19u te GC Nekkersdal - E. Bockstaellaan 107 - Laken (OPENDEURDAG)
 • vrijdag 21 juni: 17u-19u te GC Nohva - Peter Benoitplein 22 - Neder-over-Heembeek (OPENDEURDAG)
 • zaterdag 22 juni: 10u-13u te Nieuwland
 • maandag 24 juni: 15u - 19u30 te Nieuwland
 • woensdag 26 juni: 13u - 19u30 te Nieuwland
 • vrijdag 28 juni: 15u - 19u te Nieuwland 

Documenten mee te brengen op de dag van de inschrijving

 • Identiteitskaart / Kids-ID / ISI+ kaart
 • Bankkaart voor betaling met BANCONTACT
 • Attest van andere academie (Indien les gevolgd in het Deeltijds Kunstonderwijs)
 • Attest voor verkrijgen van verminderingstarief (Bij inschrijving geen geldig attest bij? Het volledige tarief wordt aangerekend, zodra het attest binnen is en voor 15 oktober van het lopende schooljaar wordt het resterende bedrag terug gestort.)

Tarieven

  TARIEF VERMINDERING (*)
< 18 jaar € 69/discipline € 45/discipline
18 t.e.m. 24 jaar € 134/discipline  
> 24 jaar € 307/discipline  € 134/discipline
SEMU enkel voor muziek

€ 9,20/muziek

€ 5,30/muziek
REDEN VERMINDERING
GELDIG ATTEST
Uitkeringsgerechtigde werklozen

Mama en/of papa werkloos van een minderjarige leerling? → Attest gezinssamenstelling afgeven die geldig is in september!

Vlaams Gewest: VDAB/RVA

Met vermelding: Uitkeringsgerechtigde is volledig werkloos in de maand september

Waals Gewest: FOREM/ONEM

Met vermelding: Uitkeringsgerechtigde is volledig werkloos in de maand september

Brussels Gewest: RVA/ONEM/ACTIRIS (attest A15)

Met vermelding: Uitkeringsgerechtigde is volledig werkloos in de maand september

Attest van de vakbond is NIET geldig!

Personen met leefloon OCMW of CPA
Personen met een handicap Minderjarigen:
- Attest FOD (SPF): 1 ste pijler minimum 4 punten
- Attest kinderbijlagefonds of van Famifed (Federaal agentschap voor de kinderbijslag) met erop vermeld dat er een verhoogde kinderbijslag is omwille van een handicap van ten minste 66%

Volwassenen:
Attest FOD(SPF) met erop vermeld dat:
- de “vermindering van de verdienvermogen tot 1/3 of minder van wat een valide persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen”
- of “66% vermindering van het verdien vermogen”
+ bewijs vergoeding van september.

Resident in gezinsvervangend tehuis of MPI Verklaring van de directie van de instelling
Politieke vluchtelingen Attest Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) of gemeentelijke documenten
Vermindering voor jongeren van eenzelfde leefeenheid gedomicilieerd op hetzelfde adres  
Vermindering voor jongeren in een bijkomende studierichting  

Gebruik instrument

De Academie kan instrumenten in bruikleen stellen aan een leerling ingeschreven in onze Academie. Hiervoor dien je een afspraak te maken op het secretariaat via academie@brucity.education.
 Tijdens de afspraak zal u meer info worden verleend omtrent de waarborg en huurgeld van het desbetreffende instrument.