Inschrijven 2019-2020

Waar en wanneer kan je je inschrijven?

Ontdek hieronder waar en wanneer je je kunt (her)inschrijven. De inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 zijn geopend sinds 17 juni 2019.

De openingsuren van het secretariaat zijn:

 • maandag 2 septemberi: gesloten
 • dinsdag 3 septemberi: 15u-19u30 te Nieuwland
 • woensdag 4 september: 13u - 19u30 te Nieuwland
 • donderdag 5 september: 15u-19u30 te Nieuwland
 • vrijdag 6 september: gesloten
 • zaterdag 7 september: 10u - 13u te Nekkersdal

 

 • maandag 9 september: 15u-19u30 te Nieuwland
 • dinsdag 10 september: 16u-18u te Klavertje 4
 • woensdag 11 september: 13u - 19u30 te Nieuwland
 • donderdag 12 september: gesloten
 • vrijdag 13 september: 15u - 19u30 te Nieuwland
 • zaterdag 14 september: 10u - 13u te Nieuwland 

 

 • maandag 16 september: 15u-19u30 te Nieuwland
 • dinsdag 17 september: 16u-18u te Haren
 • woensdag 18 september: 13u - 19u30 te Nieuwland
 • donderdag 19 september: 15u - 19u30 te Nieuwland
 • vrijdag 20 september: 15u - 19u30 te Nieuwland
 • zaterdag 21 september: gesloten

 

 • maandag 23 september: 15u-19u30 te Nieuwland
 • dinsdag 24 september: gesloten
 • woensdag 25 september: 15u - 17u te GC Nova
 • donderdag 26 september: 15u - 20u te Nieuwland
 • vrijdag 27 september: 15u - 20u te Nieuwland
 • zaterdag 28 september: 10u - 13u te Nieuwland

 

 • maandag 30 september: 15u - 19u30 te Nieuwland

 

Documenten mee te brengen op de dag van de inschrijving

 • Identiteitskaart / Kids-ID / ISI+ kaart
 • Bankkaart voor betaling met BANCONTACT
 • Attest van andere academie (Indien les gevolgd in het Deeltijds Kunstonderwijs)
 • Attest voor verkrijgen van verminderingstarief (Bij inschrijving geen geldig attest bij? Het volledige tarief wordt aangerekend, zodra het attest binnen is en voor 15 oktober van het lopende schooljaar wordt het resterende bedrag terug gestort.)

Tarieven

  TARIEF VERMINDERING (*)
< 18 jaar € 69/discipline € 45/discipline
18 t.e.m. 24 jaar € 134/discipline  
> 24 jaar € 307/discipline  € 134/discipline
SEMU enkel voor muziek

€ 9,20/muziek

€ 5,30/muziek
REDEN VERMINDERING
GELDIG ATTEST
Uitkeringsgerechtigde werklozen

Mama en/of papa werkloos van een minderjarige leerling? → Attest gezinssamenstelling afgeven die geldig is in september!

Vlaams Gewest: VDAB/RVA

Met vermelding: Uitkeringsgerechtigde is volledig werkloos in de maand september

Waals Gewest: FOREM/ONEM

Met vermelding: Uitkeringsgerechtigde is volledig werkloos in de maand september

Brussels Gewest: RVA/ONEM/ACTIRIS (attest A15)

Met vermelding: Uitkeringsgerechtigde is volledig werkloos in de maand september

Attest van de vakbond is NIET geldig!

Personen met leefloon OCMW of CPA
Personen met een handicap Minderjarigen:
- Attest FOD (SPF): 1 ste pijler minimum 4 punten
- Attest kinderbijlagefonds of van Famifed (Federaal agentschap voor de kinderbijslag) met erop vermeld dat er een verhoogde kinderbijslag is omwille van een handicap van ten minste 66%

Volwassenen:
Attest FOD(SPF) met erop vermeld dat:
- de “vermindering van de verdienvermogen tot 1/3 of minder van wat een valide persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen”
- of “66% vermindering van het verdien vermogen”
+ bewijs vergoeding van september.

Resident in gezinsvervangend tehuis of MPI Verklaring van de directie van de instelling
Politieke vluchtelingen Attest Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) of gemeentelijke documenten
Vermindering voor jongeren van eenzelfde leefeenheid gedomicilieerd op hetzelfde adres  
Vermindering voor jongeren in een bijkomende studierichting  

Gebruik instrument

De Academie kan instrumenten in bruikleen stellen aan een leerling ingeschreven in onze Academie. Hiervoor dien je een afspraak te maken op het secretariaat via academie@brucity.education.
 Tijdens de afspraak zal u meer info worden verleend omtrent de waarborg en huurgeld van het desbetreffende instrument.