Open brief aan Minister Crevits

Mevrouw de Minister,

De “muziekschool” is in veel Vlaamse gezinnen een begrip.

Tienduizenden kinderen, jongeren, volwassenen komen wekelijks over de vloer om een artistieke opleiding te volgen.

Wat onze leerlingen amper weten is dat u het vaste voornemen hebt om op 1 september 2018 een ingrijpende hervorming van het deeltijds kunstonderwijs van start te laten gaan.

De directeurs van de academies voor podiumkunsten proberen al maanden om een persoonlijk gesprek met u te plannen over de gevolgen hiervan.

Dat blijkt niet in uw agenda te passen.

Met onze schriftelijke opmerkingen werd geen rekening gehouden.

U laat ons daarom geen andere keuze dan onze vragen en bezorgdheden publiek kenbaar te maken.

U belooft dat leerlingen vanaf zes jaar met een instrument zullen kunnen beginnen. Dit klinkt aanlokkelijk, maar is totaal onrealistisch. Voor een klas 6- en 7-jarigen zullen 15 leerlingen nodig zijn om één uur te kunnen organiseren.

Ook de goednieuwsshow die u enthousiast brengt over het meteen starten met een instrument voor kinderen vanaf 8 jaar zal bij mooie woorden blijven.

U schermt met het feit dat u voldoende budget voorziet.

U vergeet er wel bij te vertellen dat we met dat budget veel méér aanbod moeten organiseren. Minder lestijd, minder begeleiding en overvolle klassen zijn het gevolg, ook voor woord en dans.

Publieke slogantaal en realiteit staan zo wel erg ver van elkaar.

De grootste hervorming van het deeltijds kunstonderwijs wordt in recordtempo ingevoerd. Te weinig voorbereidingstijd, totale onzekerheid voor leerkrachten, kwaliteitsverlies… zijn het gevolg.

Wij blijven aandringen om de nodige middelen te voorzien om de nieuwe plannen te kunnen realiseren.

Met bezorgde groeten

VerDi vzw
Vereniging directeurs academies podiumkunsten en kunstacademies