Vanaf 5 jaar: kleuterdans voor meisjes en jongens, 1 u/week

Nieuw op de academie!!

Kinderen hebben een natuurlijke drang om te 'bewegen'. Het is van primordiaal belang dit zo snel mogelijk aan te wakkeren en te ontwikkelen. Kleuterdans is toegankelijk voor kinderen vanaf 5 jaar. Dit is de ideale leeftijd om met 'beweging' aan de slag te gaan.

Er wordt op een 'speelse manier' een basis gelegd voor de verdere 'dansontwikkeling' en voor het verdere dansonderwijs van je kind op de academie. Het ontwikkelen van de psycho-motoriek, de expressie, het dansplezier, het ritmisch beleven staan centraal. Verder wordt er natuurlijk gewerkt aan de lenigheid en de conditie. Er wordt vaak rond thema's gewerkt, die aanleunen bij de leefwereld van de kleuter.