top of page

ONZE VISIE

Thuis in Brussel, een hart voor kunst!

De Hoofdstedelijke Kunstacademie is een onderwijsinstelling voor deeltijds kunstonderwijs die behoort tot het officieel gesubsidieerd Nederlandstalig onderwijs van de Stad Brussel. We bieden lessen muziek, woordkunst-drama, dans en beeldende en audiovisuele kunsten aan. De Hoofdstedelijke Kunstacademie is gehuisvest in een volledig gerenoveerd gebouw in hartje Brussel (in de Marollen) op wandelafstand van het station Brussel-zuid. Dit maakt de academie voor zowel alle Brusselaars als niet-Brusselaars bijzonder toegankelijk. Daarnaast zijn er verschillende vestigingsplaatsen in het centrum, Laken, Neder-over-Heembeek en Haren.

Onze missie

 

De Hoofdstedelijke Kunstacademie is er voor iedereen vanaf 6 jaar die graag zijn/haar artistieke droom wil waarmaken. Zoals alle scholen van de Stad Brussel is het karakter van de academie niet-confessioneel. Alle leerlingen worden met dezelfde toewijding behandeld en krijgen de kans om zich artistiek te ontplooien onder leiding van gekwalificeerde leerkrachten. Het plezier van musiceren, dansen, acteren en/of plastisch creëren staat hierbij centraal.

Onze visie

Kwaliteit

 • We bieden kwalitatief onderwijs op basis van de leerplannen van OVSG.

 • Onze leerkrachten zijn gediplomeerd en tevens professionele performers/kunstenaars.

 • Ons team werkt nauw samen om de leerlingen de best mogelijke lessen te geven.

 • Nascholingen staan regelmatig op het programma van ons team.

 • De academie beschikt over aangepast materiaal en instrumenten.

 • Leerlingen worden voorbereid op een doorstroom naar de amateurwereld of hoger onderwijs

 • Onze leerlingen worden geëvalueerd op basis van onze visie op evaluatie

Artistieke ontplooiing

 • Leerlingen vinden bij ons een waaier aan opties en mogelijkheden in de 4 domeinen.

 • We willen onze leerlingen laten proeven van het rijk cultureel leven en multiculturele samenleving van onze hoofdstad.

 • Naast de wekelijkse lessen worden workshops en themadagen georganiseerd.

 • Externe voordrachtgevers en kunstenaars staan onze leerkrachten bij.

 • Leerlingen werken mee aan interdisciplinaire projecten.

 • Via optredens en tentoonstellingen tonen de leerlingen wat ze geleerd hebben.

 • De creativiteit van onze leerlingen wordt gestimuleerd.

 • Leerlingen krijgen de gelegenheid om in alternatieve leercontext een aantal competenties te bereiken. Zo werken we o.a. samen met Harmonieorkest Brussel, Remork & Karkaba, The Brussels ConcertBand

Maatwerk

 • Differentiatie: onze leerkrachten werken op basis van de noden van de leerlingen.

 • Een ervaren zorgcoördinator ondersteunt de leerkrachten, de leerlingen en hun ouders.

 • 3 trappen van zorg

 • Leerlingen kunnen extra lessen volgen volgens hun noden en wensen.

 • Individuele begeleiding is mogelijk mits attestering.

 • Kansarmoede: we bieden ondersteuning op verschillende manieren…

 • De academie engageert zich om in duidelijk Nederlands te communiceren en de anderstalige leerlingen oefenkansen te bieden. Meer in ons Taalbeleidsplan.

Betrokkenheid

 

 • Ouderbetrokkenheid

 • Broedplek -> VZW AIF+ en MetX

 • Open lessen (eerste week van oktober)

 • Oudercontact (2x/jaar)

 • Nieuwsbrief (eerste maandag van de maand)

 • Thuisgevoel

 • Partners

 • Info-avonden

Academiereglement

bottom of page