Voor jongeren vanaf 15 jaar en volwassenen: dans 2u/week

Deze cursus maakt het mogelijk voor de leerlingen om hun lichamelijke mogelijkheden te (her)ontdekken op een voor hun leeftijd perfect aangepaste manier om zich op een lenige en elegante manier te kunnen voor te bewegen. Tegelijkertijd wordt de fysieke conditie verbeterd en het lichaam versterkt. Via inspirerende en motiverende muzikale begeleiding kunnen de leerlingen zich artistiek ontwikkelen. Er wordt zowel gewerkt aan techniek als aan improvisatie.

De leerlingen krijgen 2 uur na elkaar les: 1u AABL (Algemene Artistieke Bewegingsleer) en 1u AT (Artistieke Training). De vorderingen zijn snel merkbaar.