Vanaf 15 jaar: Verbale vorming en Toneel, 2u / week

Jongeren Theatergroep: Toneel Spelen

De deelnemers ensceneren hun ideeën en stappen in een boeiend en persoonlijk creatie-proces,  resulterend in een theatervoorstelling onder de spotlights.  Vertrekkende vanuit gesprekken, toneelteksten, poëzie, improvisaties rond een thema en het spelen van personages leer je de kunst van theater.  Aangezien de groepen klein zijn, is er veel aandacht voor ieders ontwikkeling.  In de eerste fase van het jaar krijgen deelnemers les in acteren en improviseren waarin wekelijks nieuwe stijlen worden onderzocht.  We doen ook oefeningen die de uitspraak en het stemgebruik verbeteren, leren ademhalingstechnieken, en we doen theaterspelletjes die ons lekker in het lijf doen voelen.  Stem, adem en lichaam zijn namelijk de instrumenten van de toneelspeler. 
In de tweede fase beginnen we aan het maken van onze eigen theatervoorstelling, vanuit de ideeën scheppen we een creatie. 
In de derde fase van het jaar zijn we intensief aan het repeteren en tonen we ons werk in een theaterzaal vol publiek.

  • 2 uur per week (aaneensluitend)
  • Van 15 tot 19 jaar
  • Hogere graad: 3 leerjaren (H1, H2, H3) 
  • Afdeling Zuidpaleis (Brussel centrum)
  • Docent: Kristof Persyn